Εκδόσεις

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του φροντιστηρίου με πολύχρονη εμπειρία και κατάρτιση καταθέτει στον μαθητή το δικό του συγγραφικό έργο. Τα βιβλία εκδόσεων του φροντιστηρίου είναι εμπλουτισμένα με υλικό προσαρμοσμένο στις σύγχρονες μορφές εκμάθησης και στους νέους τρόπους διδασκαλίας. Τα βιβλία των εκδόσεών μας αποτελούν χρήσιμα βοηθήματα, συμπληρώνουν την παράδοση του καθηγητή και καθοδηγούν τον μαθητή για την περαιτέρω εξάσκηση του γνωστικού αντικειμένου.

Ακολουθούν τα βιβλία των εκδόσεων μας ανα τάξη

Α' Λυκείου

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

Συμμετρία Ζωγράφου

Αγίου Θεράποντος 2 & Λ. Παπάγου

email : zografou@simmetria.edu.gr Τηλέφωνο : 2107473800 Φαξ : 2107473801

Συμμετρία Ηλιούπολης

Γλάδστωνος 1 & Αν. Παπανδρέου

email : ilioupoli@simmetria.edu.gr Τηλέφωνο : 2109700303 Φαξ : 2109700312

Η επιτυχία θέλει συμμετρία...
 
© 2019 Φροντιστήρια Συμμετρία.
Web design by MonoWare Systems